Om Klangmassage

Klangskålarna är magiska - ljudet gå djupt in i själen och fyller dig med glädje, frid och kärlek.

Du känner dig hemma - i dig själv. Ditt hjärtat blir mjukt och öppna sig. 

 Jag är så tacksam att jag får jobba med Singing Bowls och får dela dess upplevelse med andra!


Om Klangmassage

Så gå det till:

Klangskålarna sätts på och intill kroppen. Med klubben försätts skålarna i svängning. Mjuka vibrationer strömmar genom hela kroppen - spänningar, blockeringar och stress kan släppas.

 

Klangerna ge en underbar ljudupplevelse och en djup avslappning, samtidig verkar ljudet balanserande på vårt nervsystem som gör att oro och stress försvinner. 

 

Harmoni och välbefinnande sätter sig i kropp & själ och frigör energi för kreativitet och livsglädje.

 

 

 

 

 

 

Verkan:

Klangskålarnas vibrationer försätter cellerna i rörelse. Dessa klanger har en förmåga att på djupet påverka fysiskt och mentalt och på så sätt kan kroppens egna självläkande krafter och livsenergi aktiveras.Användning

Ljudets läkande krafter

Klangmassage på sjukhus  och rehab i Tyskland


Genom tiderna och i olika kulturer används ljudets läkande krafter.

 

Klangskålarnas harmoniska ljud som med sina olika intervaller och frekvenser är mycket vackert att lyssna till.  Samtidig kan sinnet komma till ro och vi upplever en djupavslappnande effekt. 

 

Ljudet verkar balanserande på vårt nervsystem och kan reducera stress, oro, ångest och smärta. Samtidig ges möjlighet för återhämtning och kan bidra med att förbygga burnout syndrom. 

 

Moderna forskning idag visar att ljudvibrationer kan stödja cellernas informationsflöde och förbättra kroppens kommunikationssystem. Blockader försvinner och kroppens självläkande krafter kan komma fram.

 

 Just nu är flera studier på gång för att bevisa även vetenskapligt Klangmassagens verkan och förmågan.

 

 

I Sverige användas Klangmassage endast som friskvårdsbehandling, vanligen för avspänning och stresslindring.

 

I bl. annat Tyskland och Österrike används Klangmassage även för rehabilitering inom sjukvården, liksom inom demens- och palliativ vård.

 

Allt fler vårdpersonal, olika slags terapeuter och även läkare utbildar sig inom Klang- massage för att integrerar detta i sitt arbete. 

 

Där används Klangmassage för att stöda läkeprocesser t.ex. efter frakturer och inom rehabilitering bl.a. efter stroke, tinnitus och burnout syndrom.

 

Även inom psykiatrin ger Klangmassage stora effekter. Oro, ångest och stress minskas. Dessutom förbättras i många fall neurologiska störningar samt funktionsnedsättningar. 

 

Stor framgång finns även vid behandling vid neurologiska och kroniska smärtor.

 

 

Peter Hess Klangmassage på Klinikum Westfalen i Tyskland (tyska). 

Peter Hess - Sound Massage Tyskland (tyska, portugisiska  och engelska)